Srdce je uložené v hrudníku. Jde o dutý svalový orgán, který svými pravidelnými stahy zajišťuje oběh krve v těle, a tím i přenos dýchacích plynů, živin, odpadních látek a další funkce. Srdce je obaleno funkčním tukem, jenž vyrovnává nerovnosti srdečního povrchu, a umožňuje tak jeho klouzání v dutině osrdečníku. Srdce má tři základní vrstvy:

 • Perikard (osrdečník): Vazivový obal, který zvnějšku srdce kryje.
 • Endokard: Vnitřní ochranná výstelka v srdečních dutinách, jež srdce utěsňuje.
 • Myokard (srdeční svalovina): Zdroj síly srdce, nachází se mezi perikardem a endokardem.

Dvě síně, dvě komory

Uvnitř je srdce rozděleno na 4 samostatné dutiny (dvě síně a dvě komory). Těmi protéká krev. V síních se hromadí krev přitékající do srdce. Komory slouží k vypuzení krve ze srdce. Jak koloběh krve probíhá? Krev z těla se vrací do pravé síně a následně do pravé komory. Ta přečerpává krev do plic. Zde je krev okysličena a vrací se do levé srdeční síně, odkud je levou komorou pumpována opět do celého těla. Aby se zabránilo zpětnému toku krve, jsou srdeční dutiny navzájem odděleny chlopněmi (dovolují průtok krve jen jedním směrem). Srdce je napojeno na systém cév. Duté cévy, jimiž krev vstupuje do srdce, se označují jako žíly. Cévy, kterými naopak krev srdce opouští, se nazývají tepny.

Části srdce:

 • Horní dutá žíla: Přivádí odkysličenou krev do srdce z horní poloviny těla (z hlavy, krku a horních končetin).
 • Plicní tepna: Jediná tepna v těle vedoucí odkysličenou krev. Přivádí ji z pravé komory do plic.
 • Plicní žíla: Plicní žíly přivádějí okysličenou krev z plic zpět do srdce (do levé síně).
 • Mitrální chlopeň: Chlopeň mezi levou síní a levou komorou. Umožňuje volný průtok krve z levé síně do levé komory. Při srdečním stahu se zdravá chlopeň uzavře, čímž je krevní objem levé srdeční komory vypuzen do aorty a dále do velkého oběhu.
 • Aortální chlopeň: Jedna ze čtyř chlopní srdce, tvoří přepážku mezi levou komorou a aortou; otevírá se a zavírá, čímž reguluje proudění krve.
 • Levá komora
 • Pravá komora
 • Levá síň
 • Pravá síň. Síně jsou části srdce, do nichž přitéká žilami krev z oběhového systému. Nahromadí se tam a poté je vypuzována do srdečních komor. Do pravé síně přitéká krev neokysličená. Do levé síně přitéká okysličená krev z plic
 • Aorta: Největší a nejdelší tepna v těle, jež rozvádí okysličenou krev z levé komory do celého těla pomocí systému tepen.
 • Plicní chlopeň
 • Trojcípá chlopeň: Přetéká přes ni neokysličená krev z celého těla.
 • Dolní dutá žíla: Přivádí do srdce odkysličenou krev z dolní poloviny těla (z dolních končetin, z pánve a dutiny břišní).

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *