Věděli jste, že potřeba omega kyselin je u dětí jiná než u dospělých?

Současné zásady pro zdravý poměr omega vychází z cílových hodnot pro dospělé. My Vám pomůžeme zjistit, jaké omega-3 potřebují konkrétně Vaše děti.

Děti musejí mít referenční hodnoty odpovídající dětem – ne dospělým

Děti nejenže používají energii k pohybu, neustále také rostou, tvoří nové tkáně a probíhají u nich složité procesy dospívání. Z toho plyne, že množství energie a druhy výživy, které potřebují na kilogram tělesné hmotnosti, je vyšší a odlišné od toho, co potřebují dospělé osoby. To platí zejména pro esenciální mastné kyseliny a je to i důvod, proč se profil mastných kyselin v krvi u dětí přirozeně liší od profilu dospělých osob. BalanceTest je prvním nástrojem pro měření omega mastných kyselin, který počítá s těmito odlišnostmi u dětí do 10 let.

Nové poznatky o koeficientu omega-3 u dětí


Cílový Omega-3 index je u dospělých osob ≥8 %, zatímco nový výzkum navrhuje, aby bylo ≥6 % optimální hladinou u dětí. 

Cílový Omega-3 index je u dospělých osob ≥8 % a vychází z ukazatelů souvisejících se zdravím srdce, kdežto u dětí jsou závěry o prospěšnosti omega mastných kyselin stanoveny ve vztahu k úrovni poznání. Je to proto, že úroveň poznání (kognice) je nejdůležitějším vývojovým hlediskem, jak u dětí stanovit budoucí zdravotní výsledky. Při nejnovějším přezkoumání účinků omega-3 na děti bylo zjištěno, že nejvíce prospěšné výsledky pro poznání u dětí probíhají při koeficientu omega-3 ≥6 % (van der Wurff et al., 2020). 

Hladiny omega-6 v krvi dětí

Omega-6 je zejména důležitá při vývoji a zrání mozku.

Pro neurologické zdraví rostoucího dítěte jsou zapotřebí dostatečné hladiny KA (kyseliny arachidonové) pro růst, obnovu, zachování a ochranu neuronů. Kvůli tomuto zásadnímu zapojení do vývoje mozku mají děti přirozeně lehce vyšší procento hladiny omega-6 v krvi než dospělé osoby. To je názorně ukázáno v aktuálním mezinárodním výzkumu a potvrzeno daty ze Zinzino databáze s více než 800 000 krevními testy v různých věkových skupinách

Zdroj: zinzinotest.com/list-informacelist-dtilist-menapokyny/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *