Homocystein se přirozeně vyskytuje v lidském organismu, nicméně ve větším množství bývá toxický. Jedná se o aminokyselinu, jejíž koncentrace se zvyšuje především v důsledku oxidačního stresu a nedostatku vitamínů B6, B9 a B12. Vysoká hladina této kyseliny, známá pod názvem hyperhomocysteinémie, může vést k rozvoji řady nemocí, jako jsou srdeční choroby, mozkové příhody či žilní trombózy. Jaká je léčba?

Homocystein, co to je?

Homocystein je drobná neesenciální aminokyselina přirozeně se vyskytující v lidském organismu. Vzniká z aminokyseliny zvané methionin a dále se za přítomnosti vitamínů B6, B9 a B12 a příslušných enzymů odbourává na cystein. Tuto látku objevil v roce 1932 biochemik a nositel Nobelovy ceny Vincent de Vigneaud, který ji popsal jako toxickou kyselinu.

Je-li totiž hladina této aminokyseliny zvýšená, může být pro tělo toxická. V takovém případě představuje rizikový faktor spojený zejména s nemocemi srdce, oběhové soustavy a mozkovými příhodami. Dále má vliv na vznik cévních trombóz i potratů.

Co způsobuje zvýšení homocysteinu?

Za normálních okolností se hladina homocysteinu v krvi drží poměrně nízko. Je-li ovšem organismus vystaven oxidačnímu stresu, vzniká oxidovaná forma homocysteinu zvaná kyselina homocysteinová.

Příčinou může být rovněž nedostatek zmíněných vitamínů B, případně i porucha enzymů, které se podílejí na metabolismu homocysteinu. Koncentrace homocysteinu roste také v důsledku vzácné vrozené poruchy, která je známá jako homocysteinurie.

Jedná se o stav, kdy je narušen metabolismus aminokyseliny methioninu. V organismu se následně spustí řetězec reakcí, které mohou vést k poškození a degeneraci nervových a gliových buněk.

Oxidační stres je nerovnováha mezi tvorbou reaktivního kyslíku (volných radikálů), který vzniká jako vedlejší produkt okysličování a látkové výměny, a antioxidační kapacitou buňky. Nejčastější příčiny vzniku oxidačního stresu jsou tyto:

 • nesprávná výživa,
 • toxicita životního prostředí,
 • nedostatek pohybu,
 • kouření,
 • užívání alkoholu,
 • chronický stres.

Projevy hyperhomocysteinémie

Hyperhomocysteinémie označuje stav, který je charakterizován zvýšenou koncentrací homocysteinu v organismu, což se dále pojí s různými zdravotními riziky. Zvýšená hladina této aminokyseliny se sama o sobě nijak neprojevuje, nicméně ovlivňuje vznik řady onemocnění, mezi něž řadíme zejména následující:

Homocystein: test a hodnoty

Hladinu homocysteinu lze snadno ověřit krevním náběrem. Pokud nevíte, na jakou laboratoř se obrátit, poraďte se s vaším obvodním lékařem. Vzorek krve se odebírá ze žíly na paži v ranních hodinách, neboť je nutné být nalačno. Poslední potravu byste tedy měli přijmout nejpozději 10 až 12 hodin před odběrem.

Výsledek testu je zpravidla znám za 24 hodin po odběru. Za zvýšenou hladinu se považuje koncentrace homocysteinu nad 15 mikromolů na litr krve. Dle výsledných hodnot dále dělíme úroveň hyperhomocysteinémie následovně:

 • mírná: 16 – 30 µmol/l,
 • střední: 31 – 100 µmol/l,
 • těžká: nad 100 µmol/l.

Pro koho je test homocysteinu vhodný?

Vyšetření hladiny homocysteinu se rutinně neprovádí, obvykle se však doporučuje osobám při podezření na deficit vitamínů B9 a B12, k určení stupně rizika infarktu myokardu či po prodělaném infarktu a také u dětí při podezření na homocystinurii. Vyšetření je dále vhodné pro:

Příznaky nedostatku vitamínů B

Příznaky nedostatku vitamínů B6, B9 a B12 se mohou u jednotlivých osob lišit. Obvykle však zahrnují některé z následujících projevů:

 • bledá kůže,
 • celková slabost,
 • mravenčení v nohou a rukou či necitlivost,
 • závratě či dušnost,
 • afty v ústech,
 • otoky jazyka,
 • změny nálady a duševní zmatek,
 • úbytek na váze.

Zvýšený homocystein: léčba

Pokud vám je diagnostikována hyperhomocysteinémie, budete muset změnit svůj jídelníček. Jediným způsobem, jak snížit zvýšenou hladinu homocysteinu v organismu, je totiž příjem dostatečného množství vitamínů B6, B9 a B12 ze stravy. Po konzultaci s lékařem je ovšem možné užívat také doplňky stravy obsahující dané vitamíny.

Snížení hladiny homocysteinu musí být pozvolné, neboť prudký pokles může naopak zvýšit riziko kardiovaskulárních onemocnění. Je proto nutné postupovat opatrně. Dva měsíce po zahájení léčby byste opětovně měli podstoupit test na zjištění koncentrace homocysteinu.

Pokud budou hladiny nadále vysoké, lékař vám může předepsat léky s vyšší koncentrací zmíněných vitamínů B, jako je například homocystein vitality MUDr. Karla Erbena a Mgr. Michaely Verde Beitlové. V případě, že se u vás rozvinula hyperhomocysteinémie v důsledku jiného zdravotního onemocnění, léčba bude primárně zaměřena na odvrácení tohoto stavu.

Zdroje: celltheraclinic.cz, analyza-dna.cz, karelerben.cz, vaselaboratore.cz, stefajir.cz, labtestsonline.cz, healthline.com, klinickafarmakologie.cz, hcy-vitality.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *